Citizen science buiten de UU

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Er is ook een pagina Citizen science bij de UU. De UU biedt ook IT-ondersteuning voor citizen science.

Websites waar je kan samenwerken met het brede publiek

Leestips

Citizen science bij Nederlandse universiteiten

Citizen science op andere plekken in Nederland

Citizen science in de rest van de wereld

  • Citizen science bij de EU, in het Open science programma van de EU.
  • SciStarter geeft uitgebreide informatie over citizen science. Denk aan: een overzicht van projecten waar je aan kan mee doen, een plek waar je een project op kan zetten, een lijst met boeken en anderen on line resources.
  • The Citizen Science Association unites expertise from educators, scientists, data managers, and others to power citizen science.
  • The European Citizen Science Association encourages the growth of the Citizen Science movement in Europe.
  • Socientize aims at creating a forum for cooperation between e-Infrastructure providers and citizen science infrastructures providers, including end-users with interest in contributing to the scientific process.
  • The EU-Citizen.Science project is building the central platform for citizen science in Europe. Search for citizen science projects, browse and search for resources, and share all kinds of information.
  • Scivil is het Vlaamse Kenniscentrum voor Citizen Science. Scivil wil wetenschappers, burgers, beleidsinstellingen en bedrijven verenigen, ondersteunen en informeren voor meer burgerwetenschap in Vlaanderen.
  • Citizen science center Zurich heeft een Citizen Science Project Builder: a web-based tool that allows researchers, students, and all members of the public to create and run Citizen Science Projects.
  • Citizen Science Toolkit. Follow the main phases that make up a Citizen Science project to leverage the power of communities and tackle common concerns.

Suggesties of wijzigingen

Neem contact op met Rik Janssen.