Citizen science lab

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Het citizen science lab helpt onderzoekers met IT-tools en ondersteuners om het brede publiek bij onderzoek te betrekken. Citizen science wordt hier in de breedste zin van het woord gebruikt, zie voor een toelichting wat is citizen science. We bieden ook IT-ondersteuning voor citizen science.

Doelen voor de UU in 2022

 • De UU heeft een citizen science lab, een UU-community waar onderzoekers en ondersteuners kunnen samenwerken om het brede publiek bij onderzoek te betrekken. Het gaat specifiek over IT-tools en ondersteuners. [Inspiratie: PEP]
 • Voorbeelden hiervan zijn tools die helpen bij (het maken van tools voor) interactie met het brede publiek, visualisatie/dashboard tools waarmee makkelijk (tussentijdse) resultaten van onderzoek op voor leken begrijpbare manier aan het brede publiek getoond kunnen worden, tools waarmee informatie uit verschillende bronnen met elkaar gecombineerd kan worden, of tools die onderzoekers en het brede publiek een plek bieden om samen te werken (Virtual research environment).
 • Ook zijn er tools om expertise van onderzoekers makkelijk vindbaar en bruikbaar te maken voor het brede publiek, waaronder de pers, bijv. bij een actualiteit waarbij een reactie van een onderzoeker nodig is. [Bijvoorbeeld met de UU-discoverer]
 • De UU biedt een marktplaats waar het brede publiek onderzoekers kan helpen bij onderzoek, of om vragen van het brede publiek aan geïnteresseerde onderzoekers door te geven, zoals de Nationale Wetenschapsagenda tot stand gekomen is.
 • De UU heeft de ambitie om de beste IT-ondersteuning rond citizen science te bieden, zoals Research IT dat voor data doet.
 • De UU biedt makkelijke toegang tot UU-systemen. [Inspiratie: DIT]
 • De UU draagt bij aan het zorgen dat het brede publiek begrijpt waar publicaties over gaan. [Inspiratie: SP, PEP, OSP]
 • De UU biedt structurele IT-ondersteuning voor onderzoekers die iets willen doen rond citizen science.

Reflectie op deze doelen in 2020

 • Het citizen science lab komt als netwerk langzaam van de grond (maar niet onder die naam), o.a. met het Public engagementprogramma UU en eigen initiatieven van onderzoekers. Er zijn nog geen breed gedragen initiatieven over het betrekken van het brede publiek bij onderzoek.
 • Binnen R&DMS zijn er in de loop van 2019 diverse mogelijkheden ontstaan om onderzoekers te helpen met IT-ondersteuning, o.a. voor citizen science.
 • In dec. 2019 is vanuit Research IT een experiment gestart voor onderzoekers die iets willen doen rond interactie met het brede publiek en die daarvoor IT-ondersteuning nodig hebben, zie IT-ondersteuning voor citizen science.
 • De UU heeft beleid rond toegang tot UU systemen vastgesteld.
 • R&DMS doet onderzoek naar Virtual research environments, deze bieden onderzoekers en het brede publiek een plek om samen te werken.
 • Zie ook Uitbreiden van samenwerking met het brede publiek#Reflectie op deze doelen in 2020.

Inspiratie

Relatie met andere onderwerpen