Community service learning programma UU

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht wil studenten opleiden tot betrokken burgers die weten wat er in de samenleving speelt en die daar een bijdrage aan willen en kunnen leveren. Om invulling te geven aan deze ambitie is het programma Community Service Learning opgericht.

De missie van de Universiteit Utrecht is werken aan een betere wereld. Onze afgestudeerden hebben de kennis en vaardigheid om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij (Strategisch Plan 2016-2020). Daarom heeft de Universiteit Utrecht de volgende ambitie geformuleerd: we gaan actief stimuleren dat studenten maatschappelijk betrokken zijn en gaan hun activiteiten op dat gebied ook waarderen.

Om invulling te geven aan deze ambitie is het programma Community Service Learning opgesteld. De programmaraad gelooft dat Community Service Learning de weg voorwaarts is voor onderwijs aan de Universiteit Utrecht, om onderwijs te ontwikkelen dat van meerwaarde is voor studenten, de universiteit en externe partners.

Meer informatie: