Delen van data

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Iedereen toegang tot alle UU-data, voor zover mogelijk.

Doelen voor de UU in 2022[bewerken]

 • UU-onderzoeksdata worden veilig en duurzaam (voor lange termijn) opgeslagen, goed gedocumenteerd en vindbaar. [Inspiratie: SP, OSP]
 • UU-onderzoeksdata zijn in principe open beschikbaar, zo snel mogelijk en met zo min mogelijk beperkingen rond hergebruik. [Inspiratie: OSP]
 • Iedere UU-medewerker beheert relevante data als een goed rentmeester. [Inspiratie: RITP]
 • * UU-medewerkers gaan transparant en ethisch om met data. [Inspiratie: OSP]
 • De UU gaat een Chief Data Officer aanstellen, die ook onderzoeksdata onder zijn hoede heeft. Deze kan onderzoekers en ondersteuners helpen bij vragen rond vertrouwelijkheid en integriteit. Bijv. door het maken van beleid, het formuleren van richtlijnen, het coördineren van activiteiten, etc. Met de Chief Data Officer kan de UU de waarde van haar onderzoeksdata vergroten, door bijv. hergebruik binnen consortia aan te moedigen (zie penvoerder data bij het Data lab).

Bovenstaande doelen hebben vooral een organisatieaspect en nauwelijks een IT-aspect. Ze worden naar verwachting door de aangegeven UU-programma’s gerealiseerd.

Reflectie op deze doelen in 2020[bewerken]

 • De UU heeft een beleidskader onderzoeksdata. Daarin staat welke eisen de UU aan de omgang met onderzoeksdata stelt, en het geeft duidelijkheid over de verantwoordelijkheden. Bèta, FSW en REBO hebben dit toegespitst op hun eigen situatie, andere faculteiten volgen.
 • Veel onderzoekers delen data uit eigen beweging.
 • Een aantal UU-onderzoekers hebben de Open Science Community Utrecht opgericht.
 • Een aantal UU-studenten hebben het tijdschrift Journal of Trial and Error opgericht.
 • Het Open science programme UU heeft een werkpakket FAIR data and software.
 • RDM Support is erg actief op dit gebied, met advies, trainingen, etc.
 • De UU-brede datamanagementoplossing Yoda is beschikbaar voor alle faculteiten. Yoda wordt ook buiten de UU gebruikt.
 • De UU heeft nog geen Chief Data Officer. Ook nog geen Chief Information Officer, die deze rol ook zou kunnen vervullen.

Ontwikkelingen binnen de UU[bewerken]

Inspiratie buiten de UU[bewerken]

 • Sommige onderzoeksfinanciers (bijv. EU en NWO) verplichten dat data open toegankelijk worden van door hen gefinancierd onderzoek.
 • Steeds meer tijdschriften vragen onderzoekers hun data te delen.
 • 2011: KNAW open access beleid.
 • 2016: Pilot in Horizon2020.
 • 2016: KNAW dataprincipes.
 • 2017: Nationaal plan open science.
 • 2018: Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Relatie met andere onderwerpen[bewerken]