Gebruik van open source software

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Open source software maakt gezamenlijke ontwikkeling mogelijk en aanschaf is vaak gratis.

Doelen voor de UU in 2022[bewerken]

  • De UU gebruikt open source software voor onderzoek wanneer deze vergelijkbaar is met betaalde software. [Inspiratie: OSP]
  • De voordelen hiervan zijn o.a. openheid, onafhankelijk van een leverancier en te gebruiken op een willekeurig aantal computers. De kosten zijn meestal lager. Het brede publiek kan dezelfde software gebruiken als onderzoekers, waardoor samenwerking makkelijker kan zijn.

Bovenstaande doelen hebben vooral een organisatieaspect en nauwelijks een IT-aspect. Ze worden naar verwachting door de aangegeven UU-programma’s gerealiseerd

Reflectie op deze doelen in 2020[bewerken]

  • De UU heeft nog geen aanbeveling op dit gebied. UU-beleid op dit gebied lijkt niet reëel.
  • FSW-onderzoekers werken aan de ontwikkeling van JASP, een open source statistisch programma, ontwikkeld door de UvA. Dit kan een alternatief bieden voor bijv. SPSS, zodat het brede publiek ook toegang heeft tot statistische software.

Ontwikkelingen binnen de UU[bewerken]