IT-visie op grootschalige IT-onderzoeksfaciliteiten

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Sommige typen onderzoek hebben grootschalige IT-onderzoeksfaciliteiten nodig. Er bestaan verschillende soorten onderzoeksfaciliteiten, denk aan grootschalige schaalbare rekenfaciliteiten, grootschalige opslag of visualisatiemogelijkheden.

Voor wat betreft schaalbare rekenfaciliteiten zijn er veel opties. De supercomputers Carthesius en Lisa van SURFsara bieden vooral snelle batch processing, terwijl met hun High Performance Computing cluster interactie mogelijk is, wat bijv. nodig is voor visualisatie. Soms is een algoritme goed parallelliseerbaar en wordt het onderzoek geholpen met een computer zeer veel nodes, soms is dat niet het geval en zijn enkele zeer snelle nodes nodig of is veel opslag of veel geheugen een vereiste.

SURFsara is niet de enige leverancier, large scale computing kan ook afgenomen worden van grote leveranciers als Amazon, Microsoft of Google. Het UMCU heeft een HPC cluster dat deels door de UU gefinancierd is en dat daardoor ook door UU-onderzoekers gebruikt kan worden.

Grootschalig rekenen wordt steeds meer een “commodity”, voor iedereen beschikbaar op het gewenste tijdstip in de gewenste omvang, tegen lage kosten. Dat betekent tegelijkertijd dat het lastig kan zijn voor onderzoekers om de “juiste” vorm voor hun onderzoek te kiezen, want er is geen “one size fits all”.

Huidige IT-situatie[bewerken]

UU-onderzoekers maken gebruik van faciliteiten van bijvoorbeeld UMCU, SURF, Amazon, Google en Microsoft. De UU heeft geen eigen centraal HPC cluster. Sommige onderzoeksgroepen hebben eigen snelle “afdelingsservers”, rekenclusters of delen deze binnen hun internationale communities.

Door de verschillende leveranciers en de verscheidenheid aan wensen lijkt het dat ITS zich op dit moment beter kan wijden aan de ondersteuning en support van de vele verschillende variaties van rekenfaciliteiten, en aan het voorlichting geven over de “juiste” faciliteit voor een bepaald soort onderzoek. Het landschap is op dit moment te verdeeld om zelf in hardware te investeren. Hiervoor is verder onderzoek nodig.

Trends en principes, uitgewerkt in UU-doelen, -ambities en -acties[bewerken]

Rond grootschalige rekenfaciliteiten is het volgende principe te herkennen: