IT-visie op onderzoekssystemen

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Dit hoofdstuk beschrijft de UU-brede systemen die gebruikt worden voor registratie en ondersteuning van onderzoek. De op dit moment ondersteunde systemen zijn Pure, Yoda, eLABJournal en MyPhD. Deze systemen zijn in beheer bij de afdeling Research & Datamanagement Services (R&DMS) van de ITS.

Het plan is om de komende jaren ook andere UU-brede systemen voor ondersteuning van onderzoek te gaan beheren en ondersteunen, zoals bijv. voor het afnemen van vragenlijsten.

Huidige IT-situatie[bewerken]

Op dit moment zijn niet alle gegevens over onderzoek (resultaten, activiteiten van onderzoekers, vermeldingen in de media, etc.) up-to-date en soms bevatten ze fouten. Wetenschappelijke publicaties van de UU zijn niet eenvoudig vindbaar. Ook worden ze vaak niet op het moment van verschijnen ingevoerd. Een mogelijke oorzaak is dat de Pure-invoerschermen te uitgebreid zijn voor de “casual user” en dat Pure te weinig importmogelijkheden uit externe bronnen heeft. Hierdoor zijn geen actuele rapportages te maken.

De gegevens in Pure kunnen veel meer gebruikt worden voor (management)informatie over onderzoek. Het ontbreekt aan een duidelijke gedragen positionering waarvoor Pure wel en waarvoor het niet gebruikt kan worden. Ook is er geen communicatiestrategie voor de positionering van onderzoeksinformatie.

Trends en principes, uitgewerkt in UU-doelen, -ambities en -acties[bewerken]

Rond onderzoekssystemen zijn de volgende trends en principes te herkennen: