Internationaal geaccepteerde open metrieken

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Gebruik van open metrieken om credit te kunnen geven aan onderzoekers en andere betrokkenen bij onderzoek.

Doelen voor de UU in 2022[bewerken]

 • De UU stimuleert het gebruik van internationaal geaccepteerde open metrieken voor het meten van impact van onderzoek. [Inspiratie: SP, OSP]
 • Onderzoek naar IT-tools die onderzoekers kunnen helpen met het vergroten van hun impact. [Inspiratie: PEP, SPB]
 • De UU helpt onderzoekers om hun impact op een eenvoudige manier te meten. Ook altmetrics-impact, impact van bijv. citizen science activiteiten of impact door het gebruik door derden van data of software die iemand gedeeld heeft. [Inspiratie: SP, PEP]

Reflectie op deze doelen in 2020[bewerken]

 • Het Open science programme UU heeft een werkpakket Rewards and incentives.
 • Het Pure Portal (nog niet UU-breed beschikbaar) heeft altmetrics-faciliteiten.

Ontwikkelingen binnen de UU[bewerken]

 • UU ambitie 2020, in het Strategisch plan UU: Kunnen bepalen van de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van onderzoek.
 • UU ambitie 2020, in het Open science programme UU: Evaluatie van onderzoek en onderzoekers houdt rekening met openheid, maatschappelijke impact en alle types onderzoeksoutput.
 • UU ambitie 2020, in het Strategisch plan bibliotheek UU: Support bieden bij ontwikkeling en experimenten met nieuwe beloningssystemen voor onderzoek.
 • UU ambitie 2020, in het Open science programme UU: De UU gebruikt liever geen universitaire ranglijsten die gebaseerd zijn op de Impact Factor en andere “eenvoudige” publicatietellingen.
 • UU ambitie 2020, in het Open science programme UU: De UU heeft een open science monitor.
 • UU ambitie 2020, in het Public engagementprogramma UU: een meet- en evaluatie-instrument voor public engagementactiviteiten.

Voor ontwikkelingen zie Private:Impact en profilering bij ITS-R&DMS#Internationaal geaccepteerde open metrieken.

Inspiratie buiten de UU[bewerken]

 • 2017: Nationaal plan open science.