Large scale computing

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Goede rekenfaciliteiten en toegang tot grootschalige IT-onderzoeksfaciliteiten voor onderzoekers. Zie Faciliteren van grootschalige IT-onderzoeksfaciliteiten voor hulp bij gebruik van die faciliteiten en zie ook Dataopslag.

Doelen voor de UU in 2022[bewerken]

  • De UU investeert in toegang tot large scale computing, verschillende vormen van hardware en snelle netwerken, met onder meer het Research IT programma UU. [Inspiratie: SP, DIT]
  • Behalve van UU, UMCU, andere Nederlandse universiteiten en SURF kunnen deze faciliteiten ook van marktpartijen als Amazon, Google en Microsoft zijn.
  • Voor zover mogelijk worden nationale grootschalige IT-onderzoeksfaciliteiten gebruikt, en worden UU-faciliteiten gedeeld. [Inspiratie: SP, DIT]
  • De UU investeert in toegang tot specialistische IT-onderzoeksfaciliteiten, zoals dedicated hardware (GPUs, FPGAs, ASICs, etc.) voor artificial intelligence.

Reflectie op deze doelen in 2020[bewerken]

  • Het Utrecht BioInformatics Center heeft een rekencluster met ITS support dat door UU-onderzoekers gebruikt kan worde na aankoop van "virtual shares". UU-onderzoekers kunnen ook gebruik maken van HPC clusters van SURFsara.
  • Geo en Bèta hebben eigen rekenfaciliteiten.
  • Bèta kan helpen bij de aanschaf van nieuwe rekenclusters.
  • Via R&DMS kunnen “credits” verkregen worden voor de SURF rekenfaciliteiten.
  • R&DMS doet onderzoek naar Virtual research environments.
  • De capaciteit van het UU netwerk is ruim voldoende.

Ontwikkelingen binnen de UU[bewerken]

Beleidsmatig:

Voor ontwikkelingen zie Private:IT-onderzoeksfaciliteiten bij ITS-R&DMS#Large scale computing.

Relatie met andere onderwerpen[bewerken]

Meer informatie[bewerken]