Regiegroep onderzoekssystemen

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Goed regelen van de governance van de onderzoekssystemen.

Doelen voor de UU in 2022[bewerken]

  • Oprichten Regiegroep onderzoekssystemen voor Pure, Yoda, eLABJournal en MyPhD.
  • Dit is de vertegenwoordiging van proces- en systeemeigenaar op strategisch niveau. Escalatie voor Product boards Pure, Yoda, eLABJournal en MyPhD. Verantwoordelijk voor budget onderzoekssystemen. Waarschijnlijk te bemensen door één vertegenwoordiger uit MO namens faculteiten (voorzitter), dir. O&O en dir. ITS, secr. hoofd ITS-R&DMS.
  • Voor de governance zie het document “Governance ITS-R&DMS onderzoekssystemen”.

Ontwikkelingen binnen de UU[bewerken]