Transparant en ethisch omgaan met data en software

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

UU-medewerkers gaan transparant en ethisch om met data en software. Er zijn tools en ondersteuners om onderzoekers hiermee te helpen.

Doelen voor de UU in 2022[bewerken]

  • UU-medewerkers gaan transparant en ethisch om met data en software. Ze zijn duidelijk over het gebruik van data/software van anderen en houden zich aan de voorwaarden die aan het gebruik zijn gesteld.
  • De UU is transparant over het meten van impact en het effect van onderzoek.
  • De UU geeft credit aan iedereen die aan onderzoek bijdraagt.
  • De UU heeft IT-tools en ondersteuners om onderzoekers hiermee te helpen.
  • Voorbeelden hiervan zijn tools/faciliteiten die helpen bij het zichtbaar maken van de transparantie van het hele onderzoeksproces. Niet alleen de levensloop van data en software tijdens het onderzoek, idealiter ook bijv. welke publieke of private partijen invloed op het onderzoek hebben gehad.

Ontwikkelingen binnen de UU[bewerken]

Inspiratie buiten de UU[bewerken]

  • 2016: KNAW dataprincipes.
  • 2018: Concept Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Relatie met andere onderwerpen[bewerken]