Context van het Informatieplan Onderzoek

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

De belangrijkste inspiratiebron voor dit informatieplan is het Strategisch Plan van de UU: dit geeft de visie op de UU op een hoog niveau. Dit informatieplan haalt daar het deel uit dat gerelateerd is aan onderzoek.

Invloed van het Strategisch Plan[bewerken]

In 2016 heeft de UU haar “Strategisch Plan 2016-2020” geschreven. Dit plan geeft aan dat de UU binnen Europa voorop wil lopen op (onder meer) open science, vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek en de maatschappij gebaat zijn bij het zo veel en snel mogelijk delen van kennis. Ook stelt het dat er niet alleen waardering is voor uitstekend onderzoek, maar ook voor inspanningen om de resultaten van onderzoek met een breder publiek te delen, of voor ondernemende wetenschappers die resultaten van onderzoek inzetten voor een startup. Medewerkers en studenten zijn verbonden in hun ambitie om een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Een en ander volgt direct uit de missie van de UU: “Ons onderzoek is grensverleggend en gericht op het oplossen van grote mondiale vraagstukken. Onze cultuur van samenwerking maakt innovatie, nieuwe inzichten en maatschappelijke impact mogelijk.”

Het Strategisch Plan noemt ook een aantal doelstellingen voor 2020, waaronder het:

  • inrichten van interdisciplinaire ‘hubs’ met integratie van wetenschappelijk onderzoek, innovatie en valorisatie, waarin interdisciplinaire teams met nationale en internationale partners samenwerken aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.
  • tot de Europese top behoren van onderzoek binnen de strategische thema’s, dat niet alleen uit wetenschappelijke impact van onderzoek blijkt, maar ook uit maatschappelijke impact.
  • stimuleren van diversiteit in loopbanen en daarmee het waarderen van activiteiten gericht op een breder publiek bereik, maatschappelijke impact en ondernemerschap.
  • publiek toegankelijk maken van de resultaten van onderzoek om zo bij te dragen aan de verspreiding en toepassing van deze kennis overal ter wereld. In 2020 geeft de UU-repository toegang tot alle publicaties van de universiteit. Utrechtse onderzoekers maken deel uit van interdisciplinaire communities waarbinnen het gebruikelijk is om data samen te verkrijgen, te analyseren en te delen.
  • investeren in onderzoeksfaciliteiten voor een periode van tien jaar vooruit gepland, met onder meer het Research IT programma. Een hoogwaardig netwerk, capaciteit voor de opslag van onderzoeksdata en faciliteiten voor large scale computing maken daar deel van uit. Onderzoeksfaciliteiten worden gebundeld om te komen tot grotere effectiviteit en slagkracht, waarbij de universiteit optrekt met partners in nationaal en in Europees verband.
  • investeren in betrokkenheid van een breed publiek bij onderzoek (public engagement).

Een deel van de vetgedrukte woorden hierboven gaat over “bouwstenen” van onderzoek (vertrouwelijkheid, integriteit, samenwerking). Deze onderwerpen komen terug in deel A, vanaf hoofdstuk 2. Het mereldeel gaat over toegankelijke wetenschap. Deze onderwerpen komen terug in deel B, vanaf hoofdstuk 7.

Invloed Open science, Public engagement en Research IT programma[bewerken]

Het Open science programma, het Public engagementprogramma en het Research IT programma zijn het resultaat van brede discussies in de UU. Ze bevatten zowel beleidsvoornemens als uit te voeren acties, die meestal weer verder uitgewerkt worden in jaarplannen. Als deze ondersteund kunnen worden met IT en bijdragen aan toegankelijke wetenschap zijn ze overgenomen in dit informatieplan. Voor de beleidsvoornemens omdat ze de context geven waarin de IT ingebed gaat worden, en voor de acties om op één plek een overzicht te kunnen geven wat al door andere programma’s voorzien is en uitgevoerd gaat worden. Hierdoor is te zien waar gaten zitten en waar aanvullende acties nodig zijn.

Invloed van het Domeinplan IT[bewerken]

Uit het Domeinplan IT zijn ook enkele onderdelen overgenomen: dataopslag, grootschalige rekenfaciliteiten, en softwareontwikkeling. Een ander deel van het Domeinplan IT gaat over ondersteuning van onderwijs met IT en over infrastructuur (hardware, applicatiesoftware, netwerken, dienstverlening, etc.). Die onderwerpen vallen buiten de scope van dit informatieplan.

Invloed van de Referentiearchitectuur Onderzoek/R&DMS[bewerken]

De Referentiearchitectuur Onderzoek/R&DMS geeft drijfveren, doelen en principes rond IT voor onderzoek. Het geeft kaders voor IT-ontwikkeling en zorgt tegelijk dat de IT-ontwikkeling geborgd wordt in de architectuur. De referentiearchitectuur en dit informatieplan beïnvloeden elkaar wederzijds, want ze geven kaders en borging aan elkaar.


Het centrale thema van dit informatieplan is hoe IT onderzoekers en hun ondersteuners aan de UU kan ontzorgen, zodat ze zich kunnen concentreren op onderzoek. Het tweede centrale thema is hoe IT de verbinding tussen onderzoek en maatschappij kan faciliteren.