FAIR Research IT programma aan de UU

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Ambitie FAIR Research IT programma[bewerken]

Het programma FAIR Research IT aan de Universiteit Utrecht heeft als ambitie dat elk onderzoeksteam goed ondersteund is op het gebied van Research IT. Structureel en op grote schaal, met nadruk op herhaalbaarheid, zodat kennis en oplossingen die eerder uitgezocht of ontwikkeld zijn, eenvoudig en snel opnieuw te gebruiken zijn door anderen dan de oorspronkelijke ontwikkelaar. Met de FAIR- (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) en open science-principes als leidraad.


  • Het programma gaat over de ondersteuning van onderzoek.
  • Primair over de vraag hoe we deze ondersteuning zodanig kunnen organiseren dat kennis en oplossingen die eerder uitgezocht of ontwikkeld zijn, eenvoudig en snel opnieuw te gebruiken zijn. Structureel en op grote schaal, met nadruk op herhaalbaarheid. Voor elk onderzoeksteam.
  • Het programma draagt bij aan onderzoek voor FAIR Research IT.
  • Het toepassingsgebied is Research IT.
  • Het programma is door en voor de hele UU-onderzoeksgemeenschap die te maken heeft met Research IT. Ook voor studenten die onderzoek doen.
  • Bij alles wat we doen en maken gaan we uit van de FAIR- en open science-principes.
  • De vraag vanuit de Universiteit Utrecht is leidend.

Research IT in dit programma[bewerken]

Binnen het FAIR Research IT programma wordt het begrip Research IT ruim ingevuld. Het gaat over tools, kennis, ervaringen en advies die nodig of behulpzaam kunnen zijn voor onderzoek en die raken aan IT. Dat is lastig af te bakenen, en dat laten we bewust zo. Primair gaat het programma om het organiseren van de ondersteuning.

Voorbeelden van onderwerpen die onder Research IT vallen zijn trainingen, overzichten waar kennis te vinden is, best practices, specifieke software voor onderzoek, of tools voor het verzamelen, bewerken of opslaan van data. Of advies rond security en privacy, of inleeslijsten voor het snel eigen maken van onderwerpen als machine learning of metadatering. Sommige onderzoeksteams hebben grote datasets of software die veel rekentijd vergt en zoeken advies hoe daarmee om te gaan. Ook wil het programma onderzoeksteams faciliteren die samenwerking zoeken met collega’s uit een ander vakgebied. Research IT gaat dus over meer dan alleen IT.

Concretisering FAIR Research IT programma[bewerken]

Het document Concretisering FAIR Research IT programma – Programma aan de Universiteit Utrecht ter ondersteuning van onderzoeksteams uit december 2021 beschrijft wat het programma FAIR Research IT de komende vier jaar gaat doen en waar het budget aan besteed gaat worden. Als detaillering gaan we tot het niveau van een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten die nodig zijn om bovenstaande ambitie te realiseren.

Programmavoorstel FAIR Research IT[bewerken]

Het Programmavoorstel FAIR Research IT - Programma aan de Universiteit Utrecht ter ondersteuning van onderzoeksteams met IT en data uit juni 2021 beschrijft in hoofdlijnen waar het FAIR Research IT programma over gaat. Op basis daarvan hebben College van Bestuur en Universiteitsraad van de UU in juni 2021 het FAIR Research IT programma goedgekeurd en 6M€ ter beschikking gesteld.

Programmaplan FAIR Research IT[bewerken]

In het najaar van 2023 wordt het Programmaplan FAIR Research IT opgesteld. Dat document bevat meer detail: onder meer projectbeschrijvingen, werkpakketten, tijdlijnen en bemensing.

Aspects to consider acquiring open source or closed source software[bewerken]

From time to time, organizations need to acquire new software or reconsider the use of software they already have. One of the challenges they face is whether to employ open source or closed source software. Read Aspects to consider acquiring open source or closed source software.

Ricgraph - Research in context graph[bewerken]

Ricgraph (Research in context graph) is a graph with nodes (sometimes called vertices) and edges (sometimes called links) to represent objects and their relations. It can be used to store, manipulate and read metadata of any object that has a relation to another object. Read Ricgraph - Research in context graph.

Data privacy handbook[bewerken]

The Data privacy handbook of Utrecht University is a guide on handling personal data in scientific research, in line with European data protection and privacy regulations.


Voor meer informatie neem contact op met Rik Janssen.