IT-ondersteuning voor citizen science

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

(Doorverwezen vanaf IT-ondersteuning voor interactie met het brede publiek)

For English, click here. Or translate this page using Google Translate.

Gezocht: onderzoekers die IT-ondersteuning nodig hebben voor citizen science[bewerken]

Wil jij “iets” doen met citizen science of public engagement? Je vindt dat lastig omdat je IT-ondersteuning nodig hebt, maar je weet niet waar je terecht kan? Vanuit het Research IT programma UU en het Citizen science lab willen we onderzoekers en ondersteuners hiermee helpen.

Omdat dit nieuw voor ons is, doen we dit als experiment. Ik zoek enkele collega’s die iets willen doen rond samenwerking met het brede publiek en die daarvoor IT-ondersteuning nodig hebben. Samen onderzoeken we hoe we dit mogelijk kunnen maken. Het gaat je wel wat tijd kosten. Er kan iets moois uitkomen dat je onderzoek en de interactie met het brede publiek vooruit kan helpen.

Als we jou kunnen helpen, of als je iemand kent die zo’n wens heeft, én als je met dit experiment mee wil doen, neem dan contact op met Rik Janssen. Ik kom bij je langs, we bespreken wat je wilt bereiken en onderzoeken wie je daarbij kan helpen.

Voorbeelden[bewerken]

Stel je voor...

  • Je hebt een groot aantal scans van oude documenten en je wilt deze omzetten in tekst. Het zijn er te veel om in redelijke tijd zelf te doen. Hier is al IT-ondersteuning voor, bijvoorbeeld via de website Iedereen kan archieven online toegankelijk maken. De Gekaapte Brieven zijn op deze manier toegankelijk gemaakt. Dit zijn documenten die zich op Nederlandse schepen bevonden die door de Engelsen in de 17e en 18e eeuw gekaapt zijn.
  • Je hebt hulp van het brede publiek nodig voor je onderzoeksproject. Hierbij kan de website Iedereen Wetenschapper, burgers helpen wetenschappers je misschien helpen. De Vogelbescherming heeft een soortgelijke site gebruikt om te tellen hoe vogels in de winter tuinen gebruiken zie Nationale Tuinvogeltelling.
  • Je wilt een app waarmee je "in het veld" vragenlijsten kan laten invullen, ook als je geen internetverbinding hebt voor je tablet of telefoon. Dit kan met Qualtrics, de UU-brede survey tool. Of we helpen je met het besluiten of een specifieke app voor je onderzoek beter is.

Zoek je wat anders? Over dit en nog vele andere onderwerpen kunnen we samen verder praten. Daar is dit experiment voor bedoeld.

Inspiratie[bewerken]

Wanted: researchers who need IT support for citizen science[bewerken]

Would you like to do “something” with citizen science or public engagement? You might hesistate in doing so because you need IT support, but you don't know where to look for it? From the Research IT program and the Citizen science lab, we try to help researchers and support staff with this.

Since this is new to us, we are doing this as an experiment. I am looking for a few colleagues who want to do something about cooperation with the general public and who need IT support for this. Together we will investigate how we can make this happen. It will cost you a bit of time. At the same time, it might result in something beautiful that may advance your research and the interaction with the general public.

If you need help, and in case you would like to participate in this experiment, please contact Rik Janssen. I will come over to visit you (either virtually or in real life) and we’ll discuss what you would like to accomplish. Then, we will try to investigate who might be able to help you with this.