Research IT programma UU

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Doelen[bewerken]

Bij de start van het Research IT programma zijn de volgende doelen geformuleerd:

  • het ontzorgen van de onderzoekers op het gebied van datamanagement;
  • het vereenvoudigen van interdisciplinaire samenwerking door uitwisseling van data te faciliteren;
  • het creëren van innovatie- en valorisatiemogelijkheden door gebruik van state-of-the-art IT in onderzoek.

De achtergrond hiervan was dat er behoefte bleek aan nieuwe professionele diensten, gericht op zowel de individuele onderzoeker als op grotere onderzoeksverbanden. Met daarnaast standaard voorzieningen met hoge kwaliteitsnormen die de onderzoeker ontzorgen en samenwerking mogelijk maken.

Het is de bedoeling dat deze dienstverlening met aansluitende IT-onderzoeksinfrastructuur ervoor zorgt dat de UU:

  • een aantrekkelijke strategische partner blijft voor consortia en de vorming van landelijke kenniscentra;
  • een sterke positie behoudt in de verwerving van toponderzoek en externe financiering;
  • de verbetering van samenwerking en valorisatie ook buiten de muren van de UU kan doorzetten naar andere topinstituten en -instellingen, overheid en bedrijfsleven;
  • de interne capabilities ontwikkelt om adequaat in te kunnen spelen op toekomstige onderzoeksontwikkelingen.

Planvorming en uitwerking worden multidisciplinair uitgevoerd in een samenwerking van ITS met O&O, de UBU en de faculteiten.

Meer informatie[bewerken]