IT-visie op citizen science

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Citizen science gaat over de actieve deelname van het brede publiek aan wetenschap. Het gaat ook over de verbinding tussen onderzoek en maatschappij, zoals het zichtbaar maken van onderzoek aan niet-wetenschappers. Zie ook Wat is citizen science en Citizen science bij de UU.

Citizen science is veel breder dan IT, het is vooral een “mindset”. Hieronder beperken we ons tot het ondersteunen van citizen science met behulp van IT.

Huidige IT-situatie[bewerken]

Actieve deelname van het brede publiek aan onderzoek gebeurt al op een aantal plaatsen binnen de UU. Ook zijn er activiteiten om onderzoek zichtbaar te maken aan niet-wetenschappers. Voor voorbeelden zie het kader hiernaast en het Public engagement programma. Er zijn echter veel meer mogelijkheden om het brede publiek te betrekken, en het is vaak nog geen “research as usual”. Hoe IT hierbij kan helpen is nog een open vraag, daarvoor is verder onderzoek nodig.

Trends en principes, uitgewerkt in UU-doelen, -ambities en -acties[bewerken]

Rond citizen science zijn de volgende trends en principes te herkennen: