Public engagementprogramma UU

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

In het Strategisch Plan 2016-2020 zet de Universiteit Utrecht in op de verdere ontwikkeling van haar interdisciplinair onderzoekprofiel, vanuit de overtuiging dat nauwe samenwerking tussen disciplines de beste manier is om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken. De Universiteit Utrecht heeft ook de ambitie om binnen Europa voorop te lopen op het gebied van open science.

Het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken is beter te realiseren als kennis zo veel en zo snel mogelijk wordt gedeeld. Daarbij hoort ook het betrekken van een breed publiek bij onderzoek. Public engagement is erop gericht kennis niet alleen toegankelijk, maar ook betekenisvol en bruikbaar te maken voor partijen buiten universiteit en wetenschap. Oftewel: het publiek verbinden met de wetenschap en de wetenschap verbinden met het publiek. Voortbouwend op de ervaring en expertise die er al is, streeft de Universiteit Utrecht ernaar om op nationaal niveau koploper te zijn op het gebied van public engagement.

Meer informatie[bewerken]