UU-discoverer

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Een discoverer die de maatschappij laat zien wat de UU in huis heeft rond onderzoek, onderwijs en valorisatie.

Doelen voor de UU in 2022[bewerken]

 • De UU heeft een UU-discoverer (portal, register, catalogus) – met op maat te maken etalages voor specifieke doelgroepen, als “showcase” – met daarin alles wat zij in huis heeft rond onderzoek, onderwijs en valorisatie, inclusief expertise van UU-medewerkers[1], en de relatie daartussen. [Inspiratie: SP, PEP, OSP, SPB]
 • Voorbeelden van “objecten” zijn UU-publicaties, data, software, impact, samenwerking, gebruikte onderzoeksmethodologie, apparatuur, faciliteiten, studieprogramma’s, vakken, start ups, spin offs, octrooien, bijzondere drukken uit de bibliotheek, museumobjecten van het universiteitsmuseum, etc.
 • De discoverer slaat alleen metadata (informatie) over die objecten op en hun onderlinge relatie. De metadata worden bij voorkeur automatisch verzameld uit de bronsystemen. Soms kan het nodig zijn om de onderlinge relaties met de hand aan te geven.
 • De objecten zelf zijn toegankelijk via een link naar het bronsysteem, zoals Pure, profielpagina’s, Osiris, SAP, systeem van UUHoldings, bibliotheekcatalogus, museumcatalogus.
 • Het is niet nodig om alle bronsystemen en alle metadata in één keer te koppelen, dat kan organisch en naar behoefte.
 • Die onderlinge relatie tussen objecten zorgt dat bijv. voor elk experiment of onderzoeksresultaat duidelijk is uit welke onderdelen deze bestaat en wie eraan meegewerkt heeft. Hierdoor kunnen objecten afzonderlijk én in context gerefereerd worden.
 • De relatie geeft inzicht door media, onderzoek, onderzoekers en activiteiten van onderzoekers onderling te koppelen.
 • Informatie in de UU-discoverer is eenvoudig herbruikbaar voor derden door gebruik van open standaarden, bijv. door harvesting door Google Scholar, Narcis, administratiesystemen van financiers, etc.
 • De etalages voor specifieke doelgroepen kunnen ook rapportages op maat weergeven, bijv. publicaties waarvan het embargo verlopen is maar die nog niet open access zijn. [Bijvoorbeeld met Rapportages op maat]

Reflectie op deze doelen in 2020[bewerken]

 • Er is nog geen UU-discoverer. Er lijkt een behoefte te zijn maar R&DMS heeft nog geen opdrachtgever kunnen vinden.

Ontwikkelingen binnen de UU[bewerken]

Beleidsmatig:

Voorbeelden van catalogi binnen de UU:

Voor ontwikkelingen zie Private:Impact en profilering bij ITS-R&DMS#UU-discoverer.

Inspiratie buiten de UU[bewerken]

Relatie met andere onderwerpen[bewerken]


 1. Vanaf 1990 publiceerde de afdeling voorlichting van de UU regelmatig het boekje “Mag ik dr. Clavan even?”, met in Utrecht aanwezige wetenschappelijke kennis en expertise. In 2000 werd er een digitale editie gemaakt, met op dat moment 1700 trefwooden en 1200 deskundigen. Op een gegeven moment is de UU daarmee gestopt.