Data lab

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Het data lab helpt onderzoekers met hun data.

Doelen voor de UU in 2022[bewerken]

 • De UU heeft een data lab, een fysieke en virtuele UU-community waar onderzoekers en ondersteuners kunnen samenwerken op het gebied van data (expertisecentrum, technieken en innovaties, kennis delen, security en privacy rond data, training, etc.). [Inspiratie: OSP]
 • Het start als community van mensen die dat nu al doen. Niet alles in één keer, organisch en naar behoefte.
 • Het helpt bij het managen van data, en om deze (voor zover gewenst) voor iedereen toegankelijk maken. Voorbeelden zijn tools die helpen bij dataverzameling, -registratie, -bewerking en -selectie, tools voor tekst- en datamining, en faciliteiten om datasets onderling te linken (linked open data). Of tools/faciliteiten voor duurzaam bewaren en open ter beschikking stellen (volgens FAIR principes), of tools die helpen bij het naleven van contractuele bepalingen (bijv. rond het niet of beperkt mogen delen van data van derden).
 • Voorbeelden van ondersteuning zijn datamanagers en privacyexperts.
 • Het helpt bij faciliteren van grootschalige IT-onderzoeksfaciliteiten, large scale computing en dataopslag. [Inspiratie: DIT]
 • De UU is penvoerder op het gebied van data bij grote onderzoeksconsortitia, zoals SCOOP [1] en YOUth. Dat kan dankzij onze ervaring met de Yoda. Hierdoor kan de UU aansluiten op Europese infrastructuren zoals EOSC [2], kan ze een bijdrage leveren organisaties als aan e-IRG [3], en krijgt ze invloed op de ontwikkeling daarvan.

Reflectie op deze doelen in 2020[bewerken]

Ontwikkelingen binnen de UU[bewerken]

Beleidsmatig:

 • UU ambitie 2019, visie ITS: Organisatiebrede steun.
 • UU ambitie 2020, in het Open science programme UU: De UU heeft faciliteiten en support om onderzoeksdata FAIR te maken.

Voor ontwikkelingen zie Private:Data bij ITS-R&DMS#Data lab.

Inspiratie buiten de UU[bewerken]

Relatie met andere onderwerpen[bewerken]

Meer informatie[bewerken]


 1. SCOOP is a research and training centre dedicated to the interdisciplinary study of sustainable cooperation as a key feature of resilient societies, https://www.scoop-program.org.
 2. EOSC, de European Open Science Cloud, https://eoscpilot.eu.
 3. e-IRG, de e-Infrastructures Reflection Group, http://e-irg.eu. Missie: “To support both coherent, innovative and strategic European e-Infrastructure policymaking and the development of convergent and sustainable e-Infrastructure services”.