Software lab

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Het software lab helpt onderzoekers met hun softwarebehoeften.

Doelen voor de UU in 2022[bewerken]

 • De UU heeft een software lab, een fysieke en virtuele UU-community waar onderzoekers en ondersteuners kunnen samenwerken op het gebied van software voor onderzoek (expertisecentrum, delen van code, technieken en innovaties, kennis delen, training, etc.). [Inspiratie: OSP]
 • Dit start als community van mensen die dat nu al doen. Niet alles in één keer, organisch en naar behoefte.
 • Het is een plek waar software voor onderzoek ontwikkeld kan worden, met een pool van ontwikkelaars (bijv. bestaand uit studenten die dat werk betaald doen of als onderdeel van een afstudeerproject).
 • Het werkt samen met het Teaching & Learning Lab van Educate-it, een netwerk voor innovatieve softwareontwikkeling rond onderwijs.
 • Het doet trendwatching rond bijv. IoT, machine learning, block chain, augmented reality, virtual reality en datavisualisatie. [Inspiratie: DIT]
 • Het helpt bij het managen van software, en bij het (voor zover gewenst) voor iedereen toegankelijk maken. Voorbeelden zijn tools/faciliteiten die helpen bij het duurzaam bewaren en het open beschikbaar stellen van software. [Inspiratie: OSP]
 • Voorbeelden van ondersteuning zijn software engineers en onderzoekssoftwarespecialisten.
 • Het biedt faciliteiten als source repositories en samenwerkingsomgevingen voor het managen van softwareprojecten, zoals Git. [Inspiratie: OSP]
 • Voor veel gebruikte onderzoekssoftware kan het nodig zijn documentatie, onderhoudbaarheid en support structureel te regelen. Dat is geen activiteit voor het software lab.
 • De UU start een pilot om UU-softwareontwikkelaars die dat willen enkele uren per week “vrij” te geven om ze als onderdeel van een netwerk de gelegenheid te geven te werken aan een eigen project naar keuze dat onderzoek mogelijk ten goede kan komen.

Reflectie op deze doelen in 2020[bewerken]

 • Het software lab komt als netwerk langzaam van de grond (maar niet onder die naam), o.a. door een aantal initiatieven met software engineers en onderzoekssoftwarespecialisten. Hier werken onderzoekers, ondersteuners, facultaire IT-afdelingen en/of ITS-ers samen.
 • ITS heeft een projectruimte waarin een R&DMS team en onderzoekers van FSW gezamenlijk software voor onderzoek ontwikkelen.
 • Trendwatching gebeurt op verschillende plekken binnen de UU, maar nog niet gecoördineerd.
 • Op verschillende plekken wordt software voor onderzoek ontwikkeld, zie #Ontwikkeling van software voor onderzoek.
 • De UU heeft een aantal GitHub- en GitLab-omgevingen. R&DMS doet hiernaar onderzoek.
 • R&DMS doet onderzoek naar low code/no code platforms, tools om software mee te maken.
 • De UU-brede surveytool Qualtrics kan helpen bij dataverzameling (bijv. via een app).
 • RDM Support geeft workshops en trainingen, zoals het R Data Café.
 • Zie ook Delen van zelf ontwikkelde software#Reflectie op deze doelen in 2020.

Ontwikkeling van software voor onderzoek[bewerken]

Ontwikkelingen binnen de UU[bewerken]

Beleidsmatig:

 • UU ambitie 2019, visie ITS: Organisatiebrede steun.
 • UU ambitie 2020, in het Open science programme UU: Investeer in kennis over duurzame software zodat deze ook op lange termijn te gebruiken blijft.
 • UU ambitie 2020, in het Open science programme UU: Elke faculteit heeft samenwerkingsomgevingen voor software, bijv. Git repositories.

Onderwijsinnovatie:

Voor ontwikkelingen zie Private:Software bij ITS-R&DMS#Software lab.

Inspiratie buiten de UU[bewerken]

Relatie met andere onderwerpen[bewerken]