Informatieplan Onderzoek 2018-2022 UU

Uit ITforResearch bij Universiteit Utrecht

Samenvatting[bewerken]

Voorkant Informatieplan Onderzoek

Het Informatieplan Onderzoek 2018-2022 van de Universiteit Utrecht geeft richting aan de IT-ondersteuning van onderzoek aan de Universiteit Utrecht (UU) voor de komende vijf jaar. Het beschrijft de IT-invulling van de strategische ambities van de UU, in de context van andere beleidsplannen zoals het Strategisch Plan, het Open science programma, het Public engagementprogramma, het Research IT programma en het Domeinplan IT. Het plan is nodig om te kunnen anticiperen op de IT-behoeften van onze onderzoekers.

In maart 2020 is een update van dit informatieplan verschenen, zie Informatieplan Onderzoek 2018-2022 UU, update 2020. Deze site is aangepast zoals in die update beschreven is.

Natuurlijk geeft dit plan ruimte voor toekomstige IT-ontwikkelingen, want het voorspellen van een onderzoeksrichting en de daarvoor benodigde IT-ondersteuning blijft lastig. Dat is inherent aan onderzoek. Daarom bevat dit informatieplan geen concrete projectvoorstellen met bijbehorende budgetten en prioritering. Voor sommige IT-behoeften is eerst een vooronderzoek nodig. Die invulling volgt later.

Het plan gaat over de ondersteuning van onderzoek met IT door de hele IT-community van de UU. Het gaat niet over de inhoud van onderzoek, want dat is aan onze onderzoekers. Onderwijs valt ook buiten de scope, evenals de ontwikkelingen rond de administratieve systemen en de IT basisondersteuning (computers, servers, netwerk, IT dienstverlening, etc.).

Highlights van dit informatieplan, te bereiken in de periode tot en met 2022:

  • Het opzetten van een data lab: een UU-community waar onderzoekers en ondersteuners kunnen samenwerken op het gebied van data. Te starten als community van mensen die dat nu al doen. Het biedt IT-tools en ondersteuners om onderzoekers te helpen bij het managen van hun data, en biedt grootschalige onderzoeksfaciliteiten.
  • Het opzetten van een software lab: iets soortgelijks voor software. Het is ook een plek waar onderzoekers en ondersteuners software voor hun onderzoek kunnen (laten) ontwikkelen, met een pool van ontwikkelaars. Het doet ook aan trendwatching.
  • Het opzetten van een UU-discoverer met daarin alles wat de UU in huis heeft op het gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie, inclusief expertise van UU-medewerkers. Deze discoverer biedt bijv. op maat te maken etalages voor specifieke doelgroepen, als “showcase”.
  • Het opzetten van een datadistributiecentrum UU, waarmee onderzoekers en ondersteuners datasets volgens wet- en regelgeving kunnen distribueren aan externe partijen, indien nodig geanonimiseerd. Door de audit trail kan het hele uitgifteproces inclusief bijbehorende afspraken verantwoord worden.
  • De UU investeert in IT-tools en ondersteuners om wetenschap toegankelijker te maken, zodat onderzoekers zo min mogelijk hoeven te doen om hun resultaten voor iedereen toegankelijk te maken:

Samenhang tussen de onderwerpen[bewerken]

De volgende afbeelding toont de samenhang tussen de onderwerpen uit het Informatieplan Onderzoek 2018-2022 UU. Elk vakje wordt in een hoofdstuk van dat informatieplan verder toegelicht.

Doelen samenhang in informatieplan.jpg

Meer informatie[bewerken]

Lees de hoofdstukken van het Informatieplan Onderzoek op deze site:

Niet alles staat op deze site. Zie het document Informatieplan Onderzoek 2018-2022 van de Universiteit Utrecht. Of neem contact op met Rik Janssen.